Taxa

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fastställer VA-taxan i sin kommun.

Taxans olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp, eller när du gör en ändring som tillexempel bygger en extra lägenhet. Brukningsavgiften grundar sig på kostnaderna att driva och reinvestera i den allmänna VA-anläggningen.

Uppsägning av va-abonnemang

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde och fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Enligt lagen kan en fastighetsägare alltså inte säga upp ett va-abonnemang så länge fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar