Organisationen för VA 2025

Organisationsskiss för VA 2025

Det är Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun som har beställt projektet. Vatten och Miljöresurs är projektägare. För projektet har Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun tillsatt en styrgrupp som består av politiskt valda representanter. Styrgruppen har rätt och skyldighet att fatta nödvändiga beslut för projektets genomförande och utgör även stöd för projektledningen och projektet som helhet.

Projektägaren har utsett en projektledare som leder arbetet med att genomföra projektet. Projektledaren har till sitt stöd tillsatt en projektgrupp.

Just nu har vi en tillfällig projektgrupp bestående av:

Tf projektledare: Emma Dufbäck

Tf biträdande projektledare: Patrik Bergman

Projektägare: Sofia Nisses

Projektet har också stödfunktioner bestående av ekonom, kommunikatör, administratör och upphandlare. Projektledaren har även utsett två referensgrupper, varav den ena fungerar som stöd till delprojektet ledning och den andra som stöd till de fyra delprojekten process.