Delprojekt Process

De delar i projektet som rör processfrågor är indelade i fyra delprojekt; Delprojekt Funäsdalen, Delprojekt Björnrike, Delprojekt Lofsdalen och Delprojekt Sveg.

Mål för delprojekt process

Uppnå avloppslösningar som är hållbara och uppfyller lagkrav och klarar de kommande exploateringarna i Vemdalen, Funäsdalen och Sveg.