VA 2025

Det pågår en betydande utveckling av fjällturismen i Härjedalens kommun med en stor etablering av nya fritidshusområden och turistverksamheter. Detta ökar trycket på de kommunala VA-försörjningsanläggningarna samtidigt som myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på framförallt avloppsanläggningarna tydliggjorts på senare tid.

För att kunna möta såväl exploateringstrycket som myndighetskraven är det nödvändigt med förändringar inom VA-verksamheten.

Med anledning av detta har Härjedalens kommun utrett hur den framtida VA-försörjningen för de stora turistområdena, samt Sveg, ska se ut och planerat för att genomföra nödvändiga omställningar. Då det handlar om stora förändringar beslutades det att driva arbetet i projektform. Detta blev starten på projektet VA 2025.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar