Ett steg närmare byggstart av nytt reningsverk i Funäsdalen

Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun har den 18 februari beslutat att det blir entreprenören YIT Sverige AB som kommer att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen.

Det som kvarstår innan byggfasen kan påbörjas är att Kommunfullmäktige godkänner ett extra investeringsanslag samt ger ett igångsättningstillstånd under sitt sammanträde den 29 mars. Byggnationen förväntas dra igång omkring april-maj.

- Det känns mycket spännande att vi är så nära byggstart av reningsverket! Hittills har vi fokuserat på utredningar och projektering, så det här blir en ny fas i projektet, säger Emma Dufbäck, tillförordnad projektledare.

Enligt tidplanen ska reningsverket vara färdigbyggt under hösten 2023 för att sedan trimmas in och tas i drift till årsskiftet 2023 - 2024.

Illustrationsbild/skissbild på avloppsreningsverk som ska byggas i Funäsdalen

Illustrationsskiss av reningsverket i Funäsdalen.

Ska skydda våra vattendrag i framtiden

Projektet VA 2025 handlar om att säkra tillgången till rent dricksvatten och genom bättre rening av avloppsvatten skydda våra vattendrag i framtiden.

- I Funäsdalsområdet råder ett högt exploateringstryck som våra befintliga avloppsanläggningar inte är dimensionerade att klara av. Lösningen är att ersätta befintliga anläggningar med ett nytt modernt avloppsreningsverk som har kapacitet att behandla avloppsvatten från nuvarande och tillkommande hushåll, samt är utformat för att rena avloppsvattnet utifrån de miljökrav som ställs på avloppsanläggningar, säger Emma Dufbäck. 

Det är stora men nödvändiga investeringar för att vi ska kunna behålla och bevara vår vackra natur och miljö, samtidigt som vi vill göra det möjligt för fler människor att besöka och bo i Härjedalens kommun.

Så gick upphandlingen till

  • Mellan 21 oktober och 22 december 2020 har det varit möjligt att lämna in anbud på upphandlingen av byggentreprenad till avloppsreningsverket i Funäsdalen.
  • Under 2021 har prövning och utvärdering av anbuden skett. Anbud med lägsta anbudssumma tilldelas uppdraget. Den vinnande entreprenören lämnade en anbudssumma på 128 miljoner kronor.

Fakta om VA 2025 - största satsningen på vatten och avlopp någonsin i Härjedalens kommun

Utvecklingen i fjällvärlden i kombination med ökade krav från myndigheter har lett fram till ett behov av att ta ett samlat grepp på den framtida va-försörjningen. Därför finns projektet VA 2025.

VA 2025 är det största projektet inom vatten och avlopp som Härjedalens kommun har haft. Det innebär:

  • Nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen, med överföringsledningar från Ramundberget och Bruksvallarna, samt från Tänndalen.
  • Nytt gemensamt avloppsreningsverk för Björnrike,Björnrike syd, Vemdalsskalet och Vemdalen by samt nya avloppsreningsverk i Sveg och Lofsdalen
  • I projektet letar man även efter framtida vattentäkter i Funäsdalsområdetsamt Vemdalsområdet för att säkra dricksvattenförsörjningen på sikt.

Läs mer om VA 2025 här

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar