Detta får du för din va-avgift

Vi på Vatten och Miljöresurs gör vårt allra bästa för att se till så att du har rinnande rent vatten i kranen och blir av med avloppet på ett hälsosamt, bekvämt och miljömässigt bra sätt. Det här går din va-avgift till.

För att du ska få rent vatten i din kran där hemma så går en hel av de pengar som du betalar för vatten och avlopp till att producera dricksvatten. Vatten och Miljöresurs renar grundvatten eller ytvatten för att det ska hålla dricksvattenkvalitet. Sedan distribuerar vi dricksvattnet genom ledningsnätet till din kran.

Vi renar avloppsvattnet på ett hållbart sätt

Vatten och Miljöresurs behöver också på ett miljömässigt och hållbart sätt ta hand om allt dricksvatten som du har använt för att till exempel spola i toaletten eller diska med. Vi renar avloppsvattnet, som kommer från ditt hem, i våra reningsverk innan vi släpper ut det i naturen.

155 mil ledning behöver underhåll

Dessutom så går din va-avgift också till att underhålla ledningsnätet. Vi har 155 mil ledningar i Bergs och Härjedalens kommun, det är ungefär lika långt som att du skulle packa bilen i Vemdalen/Klövsjö-området och sedan köra hela vägen ner till Halmstad och tillbaka igen. Om vi inte underhåller alla de här ledningarna så kan det lättare bli stopp i avloppen med tråkiga följder som källaröversvämningar.

40 reningsverk och 40 vattenverk i kommunerna

Vi sköter om mer än 200 pumpstationer och nästan 40 avloppsreningsverk och 40 vattenverk i båda kommunerna. Allt det här kräver sitt underhåll, hela året om.

Mer fakta om din va-avgift

Varför kostar det så mycket?

Tycker du att din va-avgift är alltför dyr? En jämförelse som kan vara värd att tänka på är att flaskvatten som du köper i affären kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Alltså kan du dricka ett helt badkar med 250 liter kranvatten för samma pris som om du skulle köpa en hel liter vatten på flaska.

Måste alla betala?

Alla som är inkopplade på va-nätet, oavsett om du äger ett fritidshus eller bor permanent, är tillsammans och solidariskt med och betalar för det här.

Vatten och Miljöresurs är inte vinstdrivande

De pengarna som du betalar går alltid tillbaka till va-verksamheten. Vatten och Miljöresurs är inte vinstdrivande, alla va-avgifter som kommer in till kommunerna går till va-verksamheten som Vatten och Miljöresurs bedriver. Vi på Vatten och Miljöresurs gör vårt allra bästa för att se till så att du har rinnande rent vatten i kranen och blir av med avloppet på ett hälsosamt, bekvämt och miljömässigt bra sätt. Det är det som va-avgiften går till.

Mer information om va-avgift samt prislista hittar du här