Krav på genomskinliga sopsäckar

Tre stycken hoprullade genomskinliga sopsäckar

Glöm inte att numera är det genomskinliga säckar som gäller på våra återvinningscentraler i Berg och Härjedalens kommun. Vi har detta krav för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Varje vecka tar vi emot stora mängder avfall på våra återvinningscentraler. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, färgburkar och oljefilter där det inte hör hemma.

Med genomskinliga säckar kan mängden felsorterat avfall minska eftersom personalen har en chans att se vad som finns i säckarna.