Kungörelse om samråd

Härjedalens kommun och Vatten och Miljöresurs AB bjuder in till avgränsningssamråd med anledning av att kommunen och bolaget avser att ansöka om ett nytt miljötillstånd för nytt avloppsreningsverk på del av nuvarande fastighet Funäsdalen 72:8 som ersättning för Funäsdalens befintliga reningsverk.

Recipient för renat avloppsvatten planeras bli Ljusnedalssjön. Det nya reningsverket kommer att, förutom Funäsdalen, också ha kapacitet att ta emot avloppsvatten från närliggande orter.

Läs mer om samråd Funäsdalen

Driftinfo

Ingen driftinformation för tillfället