Nytt bolag för vatten, avlopp och renhållning i Berg och Härjedalen

Den 1 januari 2019 tar Vatten och Miljöresurs över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp och renhållning i Bergs och Härjedalens kommuner.

Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av de båda kommunerna. Bolaget har bildats för att möta framtida utmaningar som åldrande anläggningar, ökade miljökrav, klimatanpassning och kommande investeringsbehov.

Driftinfo

Ingen driftinformation för tillfället