Ledning

Ledning

VD

Pär Olofsson

par.olofsson@vattenmiljoresurs.se

Ekonomichef

Barbro Långström

barbro.langstrom@vattenmiljoresurs.se

Avfall och servicechef

Lina Eklund

lina.eklund@vattenmiljoresurs.se

VA-chef

Sofia Nisses

sofia.nisses@vattenmiljoresurs.se

Styrelse

Ordförande

Magnus Karlsson

Vice ordf.

Bo Karlsson

Ledamot

Niclas Cardegren

Ledamot

Stig Holm

Ledamot

Richard Lundgren

Ledamot

Karin Paulsson

Ledamot

Thomas Wiklund

Suppleant

Mia Eriksson

Suppleant

Örjan Eriksson

Suppleant

Johan Fredholm

Suppleant

Pernilla Heijdenbeck Persson

Suppleant

Jennie Klaesson

Suppleant

Dan Martinsson

Suppleant

Lena Olsson

Driftinfo

Ingen driftinformation för tillfället