Senast uppdaterad: 2019-08-21 09.36 | Ej åtgärdat

Underhållsarbete på vattenledningsnätet i Lofsdalen

Vi arbetar nu med underhållsspolning av vattenledningsnätet i Lofsdalen.

Underhållsarbetet på vattenledningsnätet fortskrider enligt plan. Nu har vi dragit ner på kloreringen och spolning av ledningsnätet kommer att prioriteras.

I samband med att vi ökar spolningen kan det förekomma tryckförändringar och missfärgningar.

Spolningen kommer pågå i varierande omfattning till mitten på september.