Så placerar du sopkärlet

Vatten och Miljöresurs entreprenörer tömmer i genomsnitt 10 000 sopkärl varje månad. För att det ska kunna göras på ett effektivt och rationellt sätt finns det flera saker som du kan göra.

Du bestämmer själv när du vill ha ditt sopkärl tömt genom att ställa ut kärlet vid uppsamlingsplatsen/vägen den dag tömning ska ske.

Om kärlet är tomt, men placerat så att tömning önskas, kommer kärlet att bli tömt och debiterat. Dra undan kärlet om ni inte önskar få det tömt, särskilt om ditt sopkärl står på en permanent uppställningsplats.

Om vi inte kan tömma ditt sopkärl eller om vi vill uppmärksamma dig på något annat så skickar kundservice ut ett informationsbrev. Där framgår vad du bör åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt vid nästa tillfälle.

Senast klockan 06 - och låt det stå

 • Ställ ut kärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Sophämtning sker mellan kl 06.00 ‑22.00 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det. Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa en extra hämtning. Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.

Sopkärlets placering

 • Placera kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med hjul vända in mot fastigheten.
 • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 50 cm mellan kärlen.
 • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
 • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
 • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och cirka 1 meter från vägbanan.
Illustrationsbild. Ställ kärlet med draghandtaget inåt! 1 meter fritt från väg, 0,5 meter fritt mellan kärlen och 1.5 meter fritt bakåt.

Felvända kärl

 • Felvända kärl töms ej.

Stängt lock

 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga.

Inga lösa sopor

 • Lägg alltid dina sopor i en soppåse.
 • Hushållsavfall, aska, slipdamm och liknande får inte läggas löst i kärlet, utan måste paketeras väl. Ej paketerad aska orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal.
 • Sopor som ligger utanför kärlet kommer inte att hämtas.

Vintertid

 • Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.​
 • Sopkärlet kan inte stå insnöat i plogvallen, utan du som fastighetsägare måste skotta fram ditt kärl. Tänk på att skotta både runt och under sopkärlet och att sanda vid behov. Vid dragväg, som innebär att vår personal hämtar kärlet på annan plats, ska även dragvägen vara skottad och det måste finnas en öppning i plogvallen framför kärlet ut mot gatan.
 • Sopa av snö och is från kärlet innan sophämtningen.
 • Hör gärna av er till kundservice om det saknas reflex på ditt sopkärl. Reflexer på kärlet underlättar för vår entreprenör att snabbt se kärlet och förhindrar att någon kör på kärlet.