Informationsmöte Vemdalen Funäsdalen

Härjedalens kommun bjuder in till Informationsmöte om projektet VA 2025

Inom Kommunen har en betydande utveckling av turismnäringen skett. Nya områden har uppförts och mer exploateringar är att vänta. Med ökade myndighetskrav i kombination med exploateringar finns ett stort underhålls- och utvecklingsbehov av kommunens VA-anläggningar.

Kommunen har därmed startat projektet VA 2025, som har en beräknad budget av cirka 400 miljoner kronor och berör främst områdena Funäsdalen, Vemdalen samt Sveg gällande vattenförsörjning, avloppsrening och byggnation av nya VA-ledningar.

Vi bjuder nu in till ett informationsmöte om VA 2025 för allmänheten, berörda och andra intressenter, där vi kommer att berätta mer om projektet.

I Funäsdalen sker informationsmötet direkt efter samrådsmötet gällande nytt reningsverk.

Vemdalen

Tid: tisdag den 26 februari 2019 kl. 18.00-19.00

Plats: GT-gården, Centrumgatan 20, Vemdalen

Funäsdalen

Tid: onsdag den 27 februari 2019 kl. 19.00-20.00

Plats: Härjedalens fjällmuseum, Rörosvägen 30, Funäsdalen

Kontakt

För ytterligare information, kontakta projektledare Lars Persson

Telefon: 010-2515331

E-post: lars.persson@vattenmiljoresurs.se

Driftinfo

Ingen driftinformation för tillfället